Od około trzydziestu lat Wielka Sobota jest także dniem, w którym, jak nakazuje tradycja bizantyjska, obchodzona jest Godzina Matki. Oznacza to, że skupiamy się na postaci Maryi, w której w tym dniu poddaje się bólowi po śmierci Syna i nadziei na Jego Zmartwychwstanie. Maryja jest wskazana jako Mater Dolorosa już przez Świętego Ignacego z Loyoli; zostawiliśmy ją u stóp Krzyża, porzuconą przez umarłego Syna, który przed upływem czasu powierzył ją Janowi, ponieważ Maryja, powołana do misji Matki, nie może pozostać bezdzietna. Ale ból i wiara Maryi tutaj są bólem i wiarą, z której rodzi się cały Kościół, który jest wraz z Nią u stóp Krzyża, aby być oświeconym nadzieją. Od Roku Maryjnego w 1987 roku, ta uroczystość w Rzymie odbywa się w Bazylice Santa Maria Maggiore. 

Trwamy w ciszy z Maryją oddając samych siebie ?kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba? (Akt oddania się Niepokalanej św. Maksymiliana), w całości ?bez żadnego zastrzeżenia? w Jej ręce ?jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności? (Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Marii Grignon de Montfort).

Niech Niepokalana Matka Miłosierdzia oddaje nas Jezusowi Chrystusowi jako swoje dzieci. 

Niech opiekuję się nami drżącymi i niepewnymi jutra. 

Niech umacnia nas jak Apostołów w Wieczerniku i umacnia naszą wiarę prowadząc nas do poranka zmartwychwstania. 

Niech czuwa nad nami oczekując zstąpienia obiecanego nam Pocieszyciela.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *